Logo

AZ ÉLET VIRÁGA

AZ ÉLETHEZ KAPCSOLÓDNI

Az élet virága már 5000 év óta összeköt bennünket az „élővel”, amit csodálatos módon érzékeltet és megtestesít, minden kultúrában, az egész világon. Mert a 19 egymáshoz viszonyuló és egymásba fonódó kör mintegy látható megnyilvánulása egy láthatatlan rendnek, egy szakrális geometriának, amely minden élet alapja.

Ha megengedjük, hogy az élet virága megérintsen bennünket, magával az élet princípiumával, gyógyító, életadó energiájával kerülünk kapcsolatba. Mert az élet érintkezés, kapcsolódás, összetartozás. Összetartozásunk mindazzal, ami él.

céljaink

A Művészet és Élet Alapítvány kettős célkitűzését az alapítvány neve is sugallja: egyfelől a Művészetet az Élet szerves részévé tenni. Másfelől az Élet szolgálatában segíteni szeretnénk a ma emberének testi, szellemi, spirituális és szociális egyensúlya megtalálásában. Ennek a célnak jegyében különféle tradíciók, iskolák tapasztalatait ötvözzük programjainkban. A jóga különféle válfajai, az autentikus tánc és mozgásterápia, a kontempláció, a zazen és shambala meditáció, különböző tréningek, filmklubok, előadások, és az olvasókör mind ennek az összhangnak megteremtését célozza. Ezeket a célokat az alapítványunk szervezésében már 20 éve működő Hamvas Kollégium előadásai kiemelten szolgálják.

A Művészet és Élet Alapítvány szándéka ezeken felül minden olyan elképzelés támogatása, amely segíti a magyar kultúra nemzetközi megismerését, valamint a világkultúra hazai terjesztését. Ennek érdekében széleskörű kapcsolatokat ápolunk, és kulturális együttműködést folytatunk más, hasonló célkitűzésű hazai és nemzetközi szervezetekkel. Támogatjuk a személyes kapcsolatok kialakulását, amelyek azután közvetlen, baráti szinten fejlődhetnek tovább.

kapcsolat

  • 1056 Budapest, Váci utca 40. 1/7
  • 1094 Budapest, Balázs Béla utca 15-24
  • Kérjük támogassa munkánkat adója 1%-ával.
    Adószámunk: 18668236-1-13

Marghescu Mária

06 30 202 0842

marghescune.hunor.maria@gmail.com

Dr. Thiel Katalin

06 30 626 1415

thielkatalin14@gmail.com

Subosits Tamás

06 70 318 3333

subositstamas@rubinpince.hu